BGT integratie met BAG, WOZ en Waterschap 2013
Een aantal Achterhoekse gemeenten hebben At Geo in 2013 gevraagd de opbouw en het beheer van de op IMGeo te baseren brongegevens ter hand te nemen. De transitie van GBK lijnen naar BGT objecten is At Geo toevertrouwd op grond van onze ervaring met de thema's GBK, BAG en WOZ , en onze visie op de assemblage van de gewenste gegevenssets in het kader van de BGT, gebaseerd op IMgeo(+) bouwstenen.
vrijdag 25 oktober 2013 

Een aantal Achterhoekse gemeenten hebben At Geo in 2013 gevraagd de opbouw en het beheer van de op IMGeo te baseren brongegevens ter hand te nemen.

De transitie van GBK lijnen naar BGT objecten is At Geo toevertrouwd op grond van onze ervaring met de thema's GBK, BAG en WOZ , en onze visie op de assemblage van de gewenste gegevenssets in het kader van de BGT, gebaseerd op IMgeo(+) bouwstenen.


In deze projecten is de afstemming met, en de opname van het waterschap meegenomen. Ook hebben we waar mogelijk afscheid genomen van de decennia oude LKI coderingen en GBKN inhoud, wat het beheer en de leesbaarheid ten goede is gekomen. De introductie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie luidt immers een nieuw tijdperk in. Dit betekent echter niet dat de gedane investeringen in de afgelopen 20 jaar voor niets zijn geweest. Benut deze unieke kans en pak de BGT (in brede zin) met beide handen aan!Gemeenten krijgen met At Geo niet alleen de kans om na te kunnen denken over hoe de beheerfase er uit komt te zien, ook wordt op twee fronten automatisch de gewenste assemblage 'in huis' gerealiseerd. Dankzij onze integrale aanpak worden BAG en WOZ (deelobjecten) eveneens geactualiseerd en/of opgebouwd.

Op de resultaten zijn de gemeenten natuurlijk uitermate trots! In één verwerking worden immers meerdere registraties geactualiseerd, en komt de informatie voor interne- en externe doeleinden beschikbaar. Tegelijkertijd wordt het overlappend domein van het waterschap in het bronsysteem van de gemeente geïntegreerd.