Oplevering BGT Gemeente Winterswijk 2015
Op 10 september 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Winterswijk opgeleverd. De werkzaamheden zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd.
donderdag 10 september 2015 

Op 10 september 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Winterswijk opgeleverd. De werkzaamheden zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd.

De pré-assemblage van gemeente, waterschap, ProRail, Rijkswaterstaat, het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) als ook de integratie van BAG, BOR (domeinen groen en wegen) en WOZ (deel)objecten heeft waardevolle inzichten en ervaring opgeleverd.


In het project is een totale actualisatie uitgevoerd met behulp van stereo foto’s en met als basis de GBKN en de BAG pandenkaart. In de opbouw is rekening gehouden met de grenzen van andere bronhouders en is afgestemd op het AAN bestand. De opbouw van de BGT voor het Waterschap Rijn en IJssel is samenhangend meegenomen.


Aanvullend op de opbouw van het IMGeo BGT bestand zijn ook de WOZ objecten bijgewerkt en voorafgaand aan het BGT bestand aangeleverd. Gemeentegrens overschrijdende AAN percelen zijn met de aanliggende gemeenten afgestemd. Ook is de BGT grens van de gemeente afgestemd met de gemeenten Aalten en Oost-Gelre. Het resultaat garandeert een laagdrempelige invoer in de landelijke voorziening.


Evenals de gemeente Aalten beschikt de gemeente Winterswijk nú al over een centrale objecten registratie "Nivo 2020" die de oude, op zich zelf staande disciplinaire registraties ver achter zich laat. Met het oog op actualiteit van de BGT werkt de gemeente Winterswijk momenteel aan de live koppeling van de BGT database met de systemen van Openbare Werken.


Voor wie van kengetallen houdt: in dit project zijn door At Geo in totaal 440.365 elementen in de database verwerkt (lijnen, grenzen, punten, symbolen). Deze elementen vormen 92.804 BGT (IMGeo) objecten. In totaal zijn 26.242 WOZ vlakken (WOZ deelobjecten) ontstaan. In het BGT bestand zijn ook de bomen meegenomen, in totaal 19.890 exemplaren.De gemeente Winterswijk heeft vanaf het begin haar doelstellingen duidelijk gehad: Centraal stond de realisatie van één samenhangende, beheersbare registratie. Dat doel is samen met At Geo bereikt. Wij feliciteren de gemeente Winterswijk met het behaalde resultaat!