Gemeente Lingewaard Bijhouding Objectenregistratie BGT-BAG-WOZ 2020
De gemeente Lingewaard heeft At Geo ook dit jaar het beheer toevertrouwd van de geometrische objectenregistratie met daarin opgenomen de BGT-BAG en WOZ. Dit gebeurt multidisciplinair, volledig verwerkt in de centrale database van de gemeente en zonder mutatiestop.
vrijdag 21 februari 2020 

De gemeente Lingewaard heeft At Geo ook dit jaar het beheer toevertrouwd van de geometrische objectenregistratie met daarin opgenomen de BGT-BAG en WOZ. In het project worden aan de hand van de meest recente luchtfoto's mutaties opgespoord, gekarteerd en samenhangend opgeleverd in de centrale database van de gemeente. 

Parallel worden de aandachtspunten van het Waterschap Rivierenland en die van het Ministerie van Economische Zaken nagelopen, en wordt de geometrie in de directe omgeving gecorrigeerd. Zo wordt continue gewerkt aan een betrouwbare en actuele gemeentelijke geometrie die naadloos aansluit met de overige (stroken)bronhouders.


Uniek in de gehanteerde werkwijze is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project onbeperkt kan blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. Bijkomend voordeel is ook dat de werkdruk bij de gemeente afneemt omdat de verwerking door At Geo wordt uitgevoerd. 


Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De gemeente kiest hiervoor omdat zij grote waarde aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo efficiĆ«nt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' wordt bestempeld. De LV-BGT is hierin slechts een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden.


Wij bedanken de gemeente voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!