Gemeente Nunspeet Raamovereenkomst inwinning BAG objecten
De gemeente Nunspeet heeft At Geo gevraagd om in het kader van de actualiteit van de BAG registratie maandelijks de geometrie van nieuwe of gewijzigde panden in te winnen, op aanwijzen van de gemeente.
vrijdag 22 november 2019 

De gemeente Nunspeet heeft At Geo gevraagd om in het kader van de actualiteit van de BAG registratie maandelijks de geometrie van nieuwe of gewijzigde panden in te winnen, op aanwijzen van de gemeente.


In de raamovereenkomst is de volgende werkwijze overeen gekomen:

  1. De gemeente plaatst een melding (werkopdracht) in het MMS van At Geo,
  2. De locatie wordt opgezocht en opgehaald uit de centrale database van de gemeente,
  3. De kartering wordt binnen het werkgebied uitgevoerd, aan de hand van luchtfoto en bestaande geometrie,
  4. Obliek- en panoramabeelden worden gebruikt ter beoordeling en kwaliteitscontrole,
  5. De nieuw ingewonnen geometrie wordt verwerkt in de database van de gemeente,
  6. De uitgevoerde taak wordt afgemeld via het MMS van At Geo.
  7. Waar nodig wordt terrestrisch naverkend en ingewonnen.


Deze werkwijze zorgt er voor dat de gemeente voldoet aan de gewenste kwaliteit en verplichte actualiteit ten aanzien van de geometrie in haar BAG registratie.

Wij bedanken de gemeente Nunspeet voor deze opdracht en het vertrouwen in At Geo!