Gemeente Lingewaard Bijhouding Objectenregistratie BGT-BAG-WOZ 2021
De gemeente Lingewaard heeft At Geo het beheer toevertrouwd van de gemeentelijke geometrische objectenregistratie met daarin opgenomen de BGT-BAG en WOZ.
donderdag 28 januari 2021 
De gemeente Lingewaard heeft At Geo het beheer toevertrouwd van de geometrische objectenregistratie met daarin opgenomen de BGT-BAG en de WOZ. In het project worden aan de hand van de meest recente luchtfoto's mutaties opgespoord, gekarteerd en samenhangend opgeleverd in de centrale database van de gemeente. Waar nodig wordt kaartverbetering toegepast.Uniek in de gehanteerde werkwijze is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project onbeperkt kan blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. 
Bijkomend voordeel is ook dat de werkdruk bij de gemeente afneemt omdat de verwerking door At Geo wordt uitgevoerd. Daarmee heeft de gemeente de volledige regie over haar objectenregistraties.


Kasteel Doornenburg´╗┐

Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De gemeente kiest hiervoor omdat zij grote waarde aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo effici├źnt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' of 'onbetaalbaar' wordt bestempeld. De LV-BGT is in deze visie slechts een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden.

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Wij bedanken de gemeente voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!